Domů

Provádím výchozí, periodické a mimořádné revize elektrických instalací do 1000V a revize hromosvodů u objektů třídy A.

Revize elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů během jejich používání.

Dále pak kontroly pracovních strojů, montáže, opravy a údržbu elektroinstalací.

Po provedené revizi vypracuji revizní zprávu ve které je hodnocení stavu Vašeho elektrického zařízení.

Již v průběhu revize je možné po domluvě provést odstranění drobných závad.

Je třeba zdůraznit, že provádění revizí elektrických zařízení není nějakým „výmyslem“ poslední doby, nebo snad dalším novým nařízením Evropské unie. Potřeba zajištění bezpečnosti velkého množství lidí, soustředěných v určitém prostoru, vedla již v r. 1923 k nařízení pravidelných revizí elektrických zařízení divadel v elektrotechnických předpisech ESČ. Později – ve třicátých letech – přibyla další zařízení, která bylo nutno podrobovat revizím. V roce 1950 byla povinnost revizí rozšířena na veškerá elektrická zařízení. Pravidelné revize elektrických zařízení se ve vyspělých evropských zemích též provádějí, a to v souladu s národními normami těchto zemí.