Proudly powered by WordPress

Naše práce

Revize, hromosvody, domovní systémy, školení, elektroinstalační práce všeho druhu.

Proč dělat revize?

Hlavním smyslem provádění revize elektřiny je ochrana majetku a především bezpečí osob, které v nemovitosti pobývají. Díky pravidelné kontrole se případné závady odhalí včas, a tak můžete předcházet úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.