Orientační ceník

Cena revizí elektroinstalace je stanovena dle rozsahu a složitosti revidované elektrické instalace. Přesnou cenovou nabídku Vám rád vypracuji na základě prohlídky nebo podle předchozí revizní zprávy.  Při předložení předchozí revizní zprávy získáte slevu 5%.

Cena zahrnuje všechny potřebné úkony, jako je kontrola dokumentace, kontrola instalace, potřebná měření, provedení revizní zprávy a drobné opravy v rámci revize.

Orientační ceník

Revize elektroinstalace rodinného domu                                                                                 od 1000,-

Revize elektroinstalace bytu                                                                                                       od 500,-

Cena revizí hromosvodů je stanovena podle počtu svodů a zahrnuje kontrolu dokumentace, kontrolu soustavy, provedení potřebných měření a vypracování revizní zprávy.

Orientační ceník

Revize hromosvodu                                                                                                                      od 600,- nebo 150,- za jeden svod

Cena revize spotřebičů a ručního nářadí je stanovena za jeden kus. Cena zahrnuje prohlídku spotřebiče, označení spotřebiče štítkem, provedení měření, funkční zkouška a vystavení protokolu o revizi.

Orientační ceník

Revize elektrických spotřebičů (včetně ručního nářadí) do 20 ks                                     paušálně 1000,-

Revize elektrických spotřebičů (včetně ručního nářadí) nad 20 ks                                  40,- každý další kus

 

!SLEVA!

Při opakované revizi bude poskytnuta sleva 5%.