Školení

Vyhl. 50/78 Sb. 

Dle dosud platné vyhlášky č.50/1978 musí být každý pracovník , který přichází do styku s elektrickým zařízením pravidelně proškolen a přezkoušen ze znalostí předpisů a norem týkajících se elektrických zařízení s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce. Obvyklý termín pro osoby znalé je 3 roky, pro osoby poučené a seznámené je určen zaměstnavatelem.

Ceník školení

V objektech tř. A do 1000V
§4 od 300,- Kč
§5 od 600,- Kč
§6 od 800,- Kč
§7 od 1200,- Kč
§8 od 1500,- Kč
§10 (pro projekční činnost) od 1500,- Kč
Hromosvody + 500,- Kč

Ceny jsou uváděny za účastníka při minimálním počtu 4 účastníků. V případě jednotlivců jsou ceny úměrně navýšeny.

V případě požadavku  vydání osvědčení na kombinaci jednotlivých paragrafů je cena tvořena individuálně dle požadavků. Dotaz na konečnou cenu zasílejte na email: jan.machacek@e-r-m.cz

Školení zahrnuje přednášku s prezentací nových norem a jejich změn.
Po proškolení je provedena písemná část testu.
Závěrem jsou zkoušení podrobeni ústní části testu s ověřením znalostí  v elektrotechnice.
Školení je přizpůsobeno pracovní činnosti zkoušených.
Délka školení je přibližně 6 hodin, dle rozborů a praktických poznatků zkoušených.
Termín školení je nutno dohodnout telefonicky nebo emailem.

 

Členění elektrotechnických kvalifikací dle Vyhl. 50/78 Sb.

§4Pracovník poučený (jediné možné pro osoby, které nemají odborné vzdělání v oboru elektro a nevlastní výjimku od TIČR):

 • Organizace je seznámila v rozsahu jimi vykonávané činnosti s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozornila je na možné ohrožení těmito zařízeními včetně poskytování první pomoci při úrazech el. proudem. Lhůty ověřování znalostí a obsah seznámení musí být předem stanoveny.
  Mohou:
 • samostatně obsluhovat el. zařízení všech napětí
 •  pracovat na částech el. zařízení bez napětí do vzdálenosti 20cm od ž.č pod napětím
 • pracovat na vypnutých zařízeních vn, vvn s dohledem
  Nesmějí pracovat pod napětím.

§5Pracovník znalý ( zde a pro všechny další je podmínkou ukončené odborné vzdělání v oboru elektro):

 • mají ukončené odborné vzdělání zakončené příslušnou zkouškou
 • musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky , přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce.
  Mohou:
 • samostatně obsluhovat el. zařízení
 • pracovat na částech el. zařízení bez napětí, v blízkosti napětí i pod napětím
 • pracovat v prostorách zvl. neb. pod dozorem
 • pracovat na zař. vn, vvn bez napětí sami, v blízkosti částí pod napětím pod dohledem nebo pod dozorem,
 • pracovat na zař. vn, vvn pod napětím pod dozorem- pouze vybrané práce

§6 pracovník znalý s vyšší kvalifikací (pro samostatnou činnost):

 • mají ukončené odborné vzdělání zakončené příslušnou zkouškou
 • musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky , přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce.
 • musí mít požadovanou dobu praxe ( USO, VŠ 1 rok)
  Mohou:
 • vykonávat veškerou obsluhu a práci na el. zařízení kromě prací zakázaných
  Zakázané práce:
 • na zař. mn, nn v souběhu, na křižovatkách a ve společných prostorách s vn- zvn
 •  na zařízeních vn- zvn v prostorách vlhkých mokrých, v době manipulací
 • na zař. nn, vn – zvn v prostorách těsných, mokrých, se zvýšenou a extrémní korozivní agresivitou, za bouřky, snížené viditelnosti, tmy a za větru, teploty, relativní. vlhkosti vzduchu přesahující meze povolené ČSN
 • tam, kde nelze dodržet ustanovení příslušných bezpečnostních předpisů.

§7 Pracovník pro řízení činnosti:

 • požadovaná praxe (SO, USO 1rok, vyučen 2 roky)
 • musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky , přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce
 • oznamovací povinnost 4 týdny předem na IBP

§8 Pracovník pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem:

 • požadovaná praxe (SO 6 let, ÚSO 4 roky, VŠ 2 roky)
 • musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky , přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce
 • oznamovací povinnost 4 týdny předem na IBP

§9 Pracovník pro provádění revizí:

 • zkouška na TIČR min. 1x za 5 let
 • praxe 3-7 let

§10 Pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektování:

 • musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky , přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce
 • oznamovací povinnost 4 týdny předem na IBP

§11 Kvalifikace ve zvláštních případech:

 • asistenti v laboratořích, pracovníci vědeckých a výzkumných ústavů, učitelé